ข่าวและบทความที่น่าสนใจ : งาน ASEAN Night ณ โรงแรม Jumeirah Hotel ผลการประชุมที่เกี่ยวข้อง

ข่าวและบทความที่น่าสนใจ : งาน ASEAN Night ณ โรงแรม Jumeirah Hotel

                     เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๐ สถานเอกอัครราชทูต ณ คูเวต ร่วมกับคณะกรรมการอาเซียนในคูเวต ASEAN Committee in Kuwait – ACK) ซึ่งประกอบด้วย สอท. บรูไน กัมพูชา ลาว เมียนมา มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ ไทย และเวียดนาม จัดงาน ASEAN Night ณ โรงแรม Jumeirah Hotel โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ ๕๐ ปีการก่อตั้งอาเซียน โดย รมช.กต คูเวต H.E. Khaled Sulaiman Al-Jarallah ได้กล่าวสุนทรพจน์  ตอกย้ำความสัมพันธ์อันดีระหว่างอาเซียนและประเทศในกลุ่ม GCC กิจกรรมภายในงานประกอบด้วยการฉายวีดิทัศน์เกี่ยวกับภูมิภาคอาเซียนและ ออท. ปท. อาเซียน/คูเวต การจัดเลี้ยงรับรองอาหารประจำชาติ โดยในส่วนของไทยได้เสิร์ฟต้มยำกุ้ง และผัดไทยแก่ผู้เข้าร่วมงาน  นอกจากนี้ ประเทศสมาชิกอาเซียนได้จัดการแสดงศิลปวัฒนธรรมและการแสดงแฟชันโชว์ชุดประจำชาติ รวมทั้งการจัดซุ้มประชาสัมพันธ์ประเทศสมาชิกอาเซียนในด้านต่าง ๆ ทั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมงานประมาณ ๔๐๐ คน ได้แก่ คณะทูต ข้าราชการระดับสูงของคูเวต ภาคเอกชน ฯลฯ