ข่าวและบทความที่น่าสนใจ : พิธีเปิดงานฉลองครบรอบ ๕๐ ปี การก่อตั้งประชาคมอาเซียน ซึ่งจัดโดยกลุ่มสตรีอาเซียนในกรุงอาบูดาบี (ASEAN Ladies Circle - ALC)  ผลการประชุมที่เกี่ยวข้อง

ข่าวและบทความที่น่าสนใจ : พิธีเปิดงานฉลองครบรอบ ๕๐ ปี การก่อตั้งประชาคมอาเซียน ซึ่งจัดโดยกลุ่มสตรีอาเซียนในกรุงอาบูดาบี (ASEAN Ladies Circle - ALC)

  เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ ฯพณฯ เรือโท โกเมศ กมลนาวิน เอกอัครราชทูต ณ กรุงอาบูดาบี และประธาน ASEAN Committee in Abu Dhabi (ACAD) ได้ร่วมงานและร่วมกล่าวในพิธีเปิดงานฉลองครบรอบ ๕๐ ปี การก่อตั้งประชาคมอาเซียน ซึ่งจัดโดยกลุ่มสตรีอาเซียนในกรุงอาบูดาบี (ASEAN Ladies Circle - ALC) ซึ่งมี  Mrs Yoko Ramos ภริยาเอกอัครราชทูตฟิลิปปินส์เป็นประธาน ALC โดยได้รับการสนับสนุนจาก Mr Ashraf Ali M.A , Executive Director ของ Lulu Group  จัดงานดังกล่าวที่ห้าง Mushriff Mall กรุงอาบูดาบี 

            กลุ่มสตรีประเทศสมาชิกอาเซียนที่มีสถานเอกอัครราชทูตตั้งอยู่ในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ รวม ๗ ประเทศ ได้แก่ สตรีจากประเทศ ฟิลิปปินส์ (นำโดย M สิงคโปร์ (นำโดย Mrs Alice Tan ภริยาเอกอัครราชทูตสิงคโปร์)  เวียดนาม (นำโดย Mrs Nguyen Thu Huong ภริยาเอกอัครราชทูตเวียดนาม)  อินโดนีเซีย (นำโดย Mrs Farida Hussein ภริยาเอกอัครราชทูตอินโดนีเซีย) บรูไน (นำโดยนาง Pg Noorlaila Pg Hj Tajudin ภริยาอุปทูตบรูไน)  มาเลเซีย (นำโดย Mrs Shamshinar Binti Ahmad Basir ผู้แทนภริยาเอกอัครราชทูตมาเลเซีย) นางวิภาวรรณ เบนนิแนน อัครราชทูตที่ปรึกษาของสถานเอกอัครราชทูตฯ  รวมทั้ง นางสุกัญญา สุทธิพันธ์ ประธานชมรมสตรีไทยในกรุงอาบูดาบี และนางสุภาวดี แดงอุไร รองประธานชมรมสตรีไทยในกรุงอาบูดาบี ร่วมเป็นคณะกรรมการ
            ในงานดังกล่าวมีเอกอัครราชทูตประเทศสมาชิกอาเซียนและผู้แทนเข้าร่วมได้แก่  H.E. Mr. Constancio R. Vingno Jr เอกอัครราชทูตฟิลิปปินส์ H.E. Mr. Samuel Tan เอกอัครราชทูตสิงคโปร์ H.E. Mr. Trinh Vinh Quang เอกอัครราชทูตเวียดนาม Mrs Rofita Djumawar ผู้แทนเอกอัครราชทูตอินโดนีเซีย  Mr. Zaliman Ali ผู้แทนอุปทูตบรูไน  และ Mr Shahrin Mokhtar ผู้แทนเอกอัครราชทูตมาเลเซีย นอกจากนี้ ได้มีผู้แทนทีมประเทศไทยเข้าร่วมด้วยได้แก่ นายรังสรรค์ ศรีมังกร รองกงสุลใหญ่ ณ เมืองดูไบ นายปณต บุญยะโหตระ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ สำนักงานดูไบ และภริยา นายอภิรักษ์ อินทรักษ์ นายสถานี บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) สำนักงานดูไบ นายพิชยา สายแสงจันทร์ ผู้อำนวยการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานดูไบ และภริยา โดยงานดังล่าวมีวัตถุประสงค์ส่งเสริมให้อาเซียน และประเทศสมาชิกอาเซียนในยูเออีทั้ง ๗ ประเทศ เป็นที่รู้จักในประเทศยูเออี
              ในงานมีการแสดงบูธของแต่ละสมาชิกอาเซียน ๗ ประเทศ รวมทั้งประเทศไทย ซึ่งมีการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานดูไบ มาจัดแสดง เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับการท่องเที่ยวประเทศไทยแก่ผู้เข้าร่วมงาน และมีการแสดงทางวัฒนธรรมของไทยและประเทศอาเซียน ร่วมทั้งมีการร่วมสนุกชิงรางวัลบัตรโดยสารเครื่องบิน ไป-กลับ (ซึ่งรวมถึงบัตรโดยสารของการบินไทยเพื่อเดินทางจากยูเออีไปยังประเทศไทย) และโรงแรมที่พักต่างๆ ในประเทศสมาชิกอาเซียน การจัดมุมแสดงสินค้าอาเซียนและการชิมอาหารของประเทศอาเซียนเมนูต่างๆ ภายใน LuLu Hypermarket โดยสำหรับประเทศไทยจะมีผู้แทนจากชมรมเชฟไทยในกรุงอาบูดาบี มาร่วมปรุงส้มตำและต้มยำกุ้งให้ผู้เข้าร่วมงานได้ชิมอีกด้วย