ข่าวและบทความที่น่าสนใจ : กิจกรรม ASEAN Talk ที่มหาวิทยาลัย Complutense กรุงมาดริด ผลการประชุมที่เกี่ยวข้อง

ข่าวและบทความที่น่าสนใจ : กิจกรรม ASEAN Talk ที่มหาวิทยาลัย Complutense กรุงมาดริด

              เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2560 คณะกรรมการอาเซียนกรุงมาดริดร่วมกับมหาวิทยาลัย Complutense  จัดนิทรรศการและงานสัมมนา ASEAN Talk  ในหัวข้อ "ASEAN in the Changing International Landscape and the Way Forward¨ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับอาเซียนในโอกาสครบรอบ 50 ปีการก่อตั้งอาเซียน โดยมีนาย Enrique Manalo รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศฟิลิปปินส์ และ ดร. Hassan Wirajuda อดีตรัฐมนตรีต่างประเทศอินโดนีเซียร่วมเป็นวิทยากร โดยมีนักศึกษา นักวิชาการ คณะทูตานุทูต ตลอดจนผู้แทนภาครัฐและภาคเอกชนของสเปนเข้าร่วมประมาณ 200 คน  ในงานนิทรรศการ สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้จัดแสดงทรรศการเรื่อง "หนทางของไทยสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน" เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และแสดงถึงการพัฒนาประเทศที่น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการพัฒนาประเทศ
                หลังการสัมมนา ได้มีการจัดแสดงทางวัฒนธรรม โดยสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้จัดแสดงการตีขิมบทเพลงพระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และต่อด้วยงานเลี้ยงรับรอง โดยสถานเอกอัครราชทูตอาเซียนได้นำอาหารไปร่วม ทั้งนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้นำเสนอข้าวผัดแกงเขียวหวานไก่ และไก่ทอดแก่ผู้เข้าร่วมงาน