ข่าวและบทความที่น่าสนใจ : เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอร์ซอ รับมอบตำแหน่งประธานคณะกรรมการอาเซียนในโปแลนด์  ผลการประชุมที่เกี่ยวข้อง

ข่าวและบทความที่น่าสนใจ : เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอร์ซอ รับมอบตำแหน่งประธานคณะกรรมการอาเซียนในโปแลนด์

                เมื่อวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ นางศันสนีย สหัสสะรังษี เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอร์ซอ ได้รับมอบตำแหน่งประธานคณะกรรมการอาเซียนในโปแลนด์ต่อจากนาง Patricia Ann V. Paez เอกอัครราชทูตฟิลิปปินส์ประจำโปแลนด์ ซึ่งเป็นเจ้าภาพจัดพิธีส่งมอบตำแหน่งดังกล่าว โดยมีนาย Peter Frans Gontha เอกอัครราชทูตอินโดนีเซีย นาย Vu Dany Dzung เอกอัครราชทูตเวียดนาม และนาง Nur Azura Abd Karim อุปทูตมาเลเซีย เข้าร่วมด้วย ทั้งนี้ ตำแหน่งประธานคณะกรรมการอาเซียนฯ มีวาระดำรงตำแหน่งคราวละ ๖ เดือน โดยหมุนเวียนตามชื่อประเทศ ปัจจุบันมีสถานเอกอัครราชทูตประเทศอาเซียนในโปแลนด์รวม ๕ ประเทศ ได้แก่ อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ ไทย และเวียดนาม