ข่าวและบทความที่น่าสนใจ : เอกอัครราชทูตมนัสวี ศรีโสดาพล เข้าร่วมการสัมมนา ASEM and ASEAN and the East Asia Summit ผลการประชุมที่เกี่ยวข้อง

ข่าวและบทความที่น่าสนใจ : เอกอัครราชทูตมนัสวี ศรีโสดาพล เข้าร่วมการสัมมนา ASEM and ASEAN and the East Asia Summit

             เมื่อ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ นายมนัสวี ศรีโสดาพล เอกอัครราชทูตหัวหน้าคณะผู้แทนไทยประจำสหภาพยุโรป เข้าร่วมการสัมมนา ASEM and ASEAN and the East Asia Summit ที่ Press Club Brussels Europe เอกอัครราชทูตมนัสวีฯ พร้อมด้วยเอกอัครราชทูตหัวหน้าคณะผู้แทนสิงคโปร์ประจำสหภาพยุโรป นาย Steven Everts นาย Giuseppe Busini จากกระทรวงการต่างประเทศสหภาพยุโรป และนาย Fraser Cameron ผู้อำนวยการ EU-Asia Centre อภิปรายเกี่ยวกับความคืบหน้าและแนวโน้มความสัมพันธ์อาเซียน-สหภาพยุโรป การประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออก (EAS) และการประชุมเอเชีย-ยุโรป (ASEM