ข่าวและบทความที่น่าสนใจ : สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงปราก ได้จัดงานพบปะทางวิชาการ "ASEAN-plus Circle" ผลการประชุมที่เกี่ยวข้อง

ข่าวและบทความที่น่าสนใจ : สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงปราก ได้จัดงานพบปะทางวิชาการ "ASEAN-plus Circle"

           เมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงปราก ได้จัดงาน ASEAN-plus Circle เป็นครั้งแรก ซึ่งเป็นการพบปะเพื่อสนทนาทางวิชาการในหัวข้อเกี่ยวกับ “Czech Republic after the election : where are things going” การจัดงานได้จัดขึ้นที่สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงปราก โดยมีนาย Vít Dostál ผู้อำนวยศูนย์วิจัยของ Association for International Affairs ให้เกียรติมาเป็นวิทยากร นาย Vít Dostál เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายต่างประเทศของเช็ก ยุโรปกลางและยุโรปตะวันออก

           ในการพบปะอย่างไม่เป็นทางการ ครั้งนี้ ได้มีผู้เข้าร่วมเป็นนักการทูตจากสถานเอกอัครราชทูตประเทศอาเซียนแและสถานเอกอัครราชทูตคู่เจรจาของอาเซียนประจำสาธารณรัฐเช็ก รวมทั้งนักศึกษาจาก University of Economics ในกรุงปรากเข้าร่วมด้วย หลังจากจบการพบปะและสนทนาทางวิชาการแล้ว ผู้เข้าร่วมได้รับร่วมประทานของว่างและอาหารไทยที่จัดเตรียมโดยสถานเอกอัครราชทูตฯ