ข่าวและบทความที่น่าสนใจ : การลงนามแสดงความเสียใจต่อการถึงอนิจกรรมของ ดร. สุรินทร์ พิศสุวรรณ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและอดีตเลขาธิการอาเซียน ผลการประชุมที่เกี่ยวข้อง

ข่าวและบทความที่น่าสนใจ : การลงนามแสดงความเสียใจต่อการถึงอนิจกรรมของ ดร. สุรินทร์ พิศสุวรรณ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและอดีตเลขาธิการอาเซียน

            คณะผู้แทนถาวรไทยประจำอาเซียน ณ กรุงจาการ์ตา ได้จัดให้มีการลงนามแสดงความเสียใจต่อการถึงอนิจกรรมของ ฯพณฯ ดร. สุรินทร์ พิศสุวรรณ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและอดีตเลขาธิการอาเซียน ระหว่างวันที่ ๖-๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ ที่กรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซียน ซึ่งมีผู้ลงนามฯ ทั้งสิ้น ๕๔ คน โดยมีบุคคลสำคัญ อาทิ นาย Le Luong Minh เลขาธิการอาเซียนคนปัจจุบัน นาย Marty Natalegawa อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ อินโดนีเซีย ตลอดจนเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงจาการ์ตา เอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรประจำอาเซียนของประเทศสมาชิก เอกอัครราชทูตผู้แทนประเทศคู่เจรจา และเอกอัครราชทูตของประเทศต่าง ๆ ประจำอินโดนีเซีย ร่วมแสดงความเสียใจ

         คณะผู้แทนถาวรฯ ได้รับทราบจากคณะผู้แทนถาวรฟิลิปปินส์ประจำอาเซียนได้สร้าง link http://www.jakartapm.dfa.gov.ph/sample-sites/pr/278-the-committee-of-permanent-representatives-to-asean-and-the-asean-secretariat-pay-tribute-to-former-asean-secretary-general-surin-pitsuwan เพื่อประชาสัมพันธ์การแสดงความอาลัยต่อท่านสุรินทร์ฯ โดยคณะกรรมาธิการผู้แทนถาวรประจำอาเซียน (Committee of Permanent Representatives to ASEAN) และเลขาธิการอาเซียน เมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๐