ข่าวและบทความที่น่าสนใจ : การจัดการงาน ASEAN Bowling Tournament ในกรุงมาดริด ผลการประชุมที่เกี่ยวข้อง

ข่าวและบทความที่น่าสนใจ : การจัดการงาน ASEAN Bowling Tournament ในกรุงมาดริด

เมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ คณะกรรมการอาเซียนกรุงมาดริดจัดงาน ASEAN Bowling Tournament ที่สนามโบว์ลิ่ง Chamartin กรุงมาดริด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขยายเครือข่ายความร่วมมือระหว่างอาเซียนกับภาคส่วนต่าง ๆ ในสเปน ในประเด็นที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน มีผู้เข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน ๒๕ คน