ข่าวและบทความที่น่าสนใจ : เอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย นำคณะเอกอัครราชทูตและอุปทูต ประเทศสมาชิกอาเซียนเข้าพบปลัดกระทรวงการต่างประเทศบราซิล ผลการประชุมที่เกี่ยวข้อง

ข่าวและบทความที่น่าสนใจ : เอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย นำคณะเอกอัครราชทูตและอุปทูต ประเทศสมาชิกอาเซียนเข้าพบปลัดกระทรวงการต่างประเทศบราซิล

            เมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ นายสุรศักดิ์ สุภารัตน์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลียในฐานะประธานคณะกรรมการอาเซียนประจำกรุงบราซิเลียได้นำคณะเอกอัครราชทูตและอุปทูตประเทศสมาชิกอาเซียนเข้าพบกับนาย Marcos Galvão ปลัดกระทรวงการต่างประเทศบราซิล ณ กระทรวงการต่างประเทศ 

            เอกอัครราชทูตฯ กล่าวชื่นชมบราซิลที่ให้ความสำคัญกับอาเซียนมากขึ้น และเน้นว่าไทยพร้อมจะส่งเสริมความสัมพันธ์ทวิภาคีกับบราซิล และระหว่างอาเซียนกับ Mercosur โดยมุ่งเน้นความร่วมมือทางเศรษฐกิจเป็นสำคัญ