ข่าวและบทความที่น่าสนใจ : งานแสดงแฟชั่นโชว์ และนิทรรศการภาพถ่าย (ASEAN Fashion Show and Photo Exhibition) ณ ห้างสรรพสินค้าติมอร์พลาซ่า กรุงดิลี  ผลการประชุมที่เกี่ยวข้อง

ข่าวและบทความที่น่าสนใจ : งานแสดงแฟชั่นโชว์ และนิทรรศการภาพถ่าย (ASEAN Fashion Show and Photo Exhibition) ณ ห้างสรรพสินค้าติมอร์พลาซ่า กรุงดิลี

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 28 มกราคม 2561 เวลา 11.00 น. สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงดิลี ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตอาเซียน ประจำติมอร์-เลสเต ได้แก่ สถานเอกอัครราชทูตบรูไนฯ อินโดนีเซีย มาเลเซีย และ ฟิลิปปินส์จัดงานแสดงแฟชั่นโชว์ และนิทรรศการภาพถ่าย (ASEAN Fashion Show and Photo Exhibition) ณ ห้างสรรพสินค้าติมอร์พลาซ่า กรุงดิลี โดยกระทรวงการต่างประเทศและความร่วมมือติมอร์ฯ และสถานเอกอัครราชทูต เกาหลีใต้ ณ กรุงดิลี ได้ส่งนางแบบและนายแบบเข้าร่วมงานดังกล่าวด้วย

งานดังกล่าวประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี ผู้แทนระดับสูงของทางการติมอร์ฯ อาทิ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยว รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศและความร่วมมือติมอร์ฯ ให้เกียรติร่วมเปิดงาน และมีคณะทูตานุทูต องค์การระหว่างประเทศ ชาวติมอร์ฯ ตลอดจนชาวต่างประเทศที่อาศัยในกรุงดิลีเข้าร่วมงานอย่างเนืองแน่น

ในงานดังกล่าว นางแบบและนายแบบของไทยได้เดินแบบ “ชุดไทยจักรี” และ “เสื้อพระราชทาน-โจงกระเบน”  โดยมีเพลงลอยกระทงเป็นเพลงประกอบในการเดินแบบ ซึ่งเรียกเสียงปรบมือจากผู้เข้างานได้อย่างล้นหลาม ในโอกาสนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้จัดแสดงนิทรรศการเคลื่อนที่เพื่อประชาสัมพันธ์ประเทศไทยและเผยแพร่หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในงานดังกล่าว สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้รับความร่วมมือจากร้านอาหารไทยในกรุงดิลีจัดการสาธิตและจำหน่ายอาหารไทย เช่น ส้มตำ หมี่กะทิอุบล ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากผู้เข้าร่วมงาน การจัดงานครั้งนี้นับเป็นงานเดินแบบแฟชั่นอาเซียนครั้งแรกในกรุงดิลี ซึ่งช่วยเสริมสร้างภาพลักษณ์อันดีของไทยและอาเซียนให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายในหมู่สาธารณชนชาวติมอร์ฯ