ข่าวและบทความที่น่าสนใจ : ไทย - ชิลี ร่วมจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ ด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินให้แก่กลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน ผลการประชุมที่เกี่ยวข้อง

ข่าวและบทความที่น่าสนใจ : ไทย - ชิลี ร่วมจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ ด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินให้แก่กลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน

          เมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๑ กระทรวงการต่างประเทศ โดยกรมความร่วมมือระหว่างประเทศร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศชิลี โดย Chilean International Cooperation Agency (AGCI) จัดพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินในหัวข้อ “การกำกับดูแลกลุ่มธุรกิจและผู้ประกอบอาชีพที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน” ให้แก่ประเทศสมาชิกอาเซียน ระหว่างวันที่ ๒๔ – ๒๖ มกราคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ โดยมีนางสุพัตรา ศรีไมตรีพิทักษ์ อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ นางสาวปราณี เก้าเอี้ยน ผู้ช่วยเลขาธิการเลขาธิการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และนายคริสเตียน เรเรน บาร์เกตโต เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐชิลีประจำประเทศไทย ร่วมกล่าวเปิดการประชุม

          การประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ถือเป็นกิจกรรมแรกภายใต้โครงการความร่วมมือไตรภาคีระหว่างประเทศไทย – ชิลี – อาเซียน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สำหรับผู้ปฏิบัติหน้าที่ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินจากประเทศสมาชิกอาเซียน ตลอดจนแบ่งปันประสบการณ์ในด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการปรับปรุงกฎระเบียบทางการเงินเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติที่ดีสำหรับประเทศสมาชิกอาเซียนต่อไป

          กิจกรรมดังกล่าวมีผู้เข้าร่วมฝึกอบรมจากประเทศสมาชิกอาเซียนกว่า 40 คน โดยมีผู้เชี่ยวชาญด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินจาก The Financial Analysis Unit (UAF) สาธารณรัฐชิลี สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และองค์กรต่อต้านการฟอกเงินเอเชียแปซิฟิก (Asia/Pacific Group on Money Laundering - APG) ประเทศออสเตรเลีย ร่วมเป็นวิทยากรด้วย