ข่าวและบทความที่น่าสนใจ : งาน Travel and Vacation Show ระหว่างวันที่ ๑๗-๑๘ มีนาคม ๒๕๖๑ ที่ Shaw Centre กรุงออตตาวา ผลการประชุมที่เกี่ยวข้อง

ข่าวและบทความที่น่าสนใจ : งาน Travel and Vacation Show ระหว่างวันที่ ๑๗-๑๘ มีนาคม ๒๕๖๑ ที่ Shaw Centre กรุงออตตาวา

          สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออตตาวา ร่วมกับคณะกรรมการอาเซียน ณ กรุงออตตาวา (ASEAN Committee in Ottawa - ACO) เข้าร่วมงาน Travel and Vacation Show ครั้งที่ ๒๔ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๗-๑๘ มีนาคม ๒๕๖๑ ที่ Shaw Centre กรุงออตตาวา เพื่อเผยแพร่การท่องเที่ยว วัฒนธรรม และอาหารไทย / อาเซียน แก่ชาวแคนาดา

          นางสาวดาว วิบูลย์พานิช อุปทูต รักษาการแทน เอกอัครราชทูต ณ กรุงออตตาวา ได้บรรยายเกี่ยวกับการท่องเที่ยว วัฒนธรรม และอาหารไทย ร่วมกับอาเซียนประเทศอื่น ๆ ในกิจกรรมสัมมนาภายในงาน นอกจากนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้จัดกิจกรรมสาธิตการแกะสลักผักผลไม้  การแสดงชุดประจำชาติ การชวนชิมอาหารไทย และกิจกรรมการเรียนรู้วัฒนธรรม อาหาร และสถานที่ท่องเที่ยวในไทย กิจกรรมดังกล่าวได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากผู้เข้าร่วมงาน

          ภายในงาน ไทยและประเทศอาเซียนอื่น ๆ ร่วมเผยแพร่อาหารพื้นเมืองที่มีเอกลักษณ์ผ่านทางกิจกรรม ASEAN Happy Hours เพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานได้ชิมอาหารของแต่ละประเทศ