ข่าวและบทความที่น่าสนใจ : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปรากจัดงาน ASEAN-plus Circle ครั้งที่ 2 ผลการประชุมที่เกี่ยวข้อง

ข่าวและบทความที่น่าสนใจ : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปรากจัดงาน ASEAN-plus Circle ครั้งที่ 2

           เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2561 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปรากได้จัดงาน ASEAN-plus Circle ครั้งที่ 2 ซึ่งเป็นการพบปะสนทนาทางวิชาการกลุ่มเล็กในหัวข้อเกี่ยวกับความมั่นคงทางไซเบอร์ “Cyber Security and the Czech Experiences” โดยมีนาย Jaroslav Šmid รองผู้อำนวยการ National Cyber and Information Security Agency และนาย Richard Kadlčák อธิบดีกรมความมั่นคงทางไซเบอร์ กระทรวงการต่างประเทศเช็ก เป็นวิทยากร โดยมีผู้แทนจากสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่น เกาหลีใต้ สเปน แคนาดา เวียดนาม อินโดนีเซีย รวมถึงนักวิชาการจาก Charles University และ Municipality University Prague รวมทั้งหมดประมาณ 15 คน

          สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ริเริ่มงานสนทนาทางวิชาการดังกล่าว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีในการพูดคุยและแลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับประเด็นที่มีความสำคัญและอยู่ในความสนใจของสาธารณชน