ข่าวและบทความที่น่าสนใจ : เอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา เข้าร่วม Australian Running Festival 2018 ผลการประชุมที่เกี่ยวข้อง

ข่าวและบทความที่น่าสนใจ : เอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา เข้าร่วม Australian Running Festival 2018

          เมื่อวันที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๖๑ นางนันทนา ศิวะเกื้อ เอกอัครราชทูต พร้อมด้วยข้าราชการสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา ร่วมกับเอกอัครราชทูตและเจ้าหน้าที่ของสถานเอกอัครราชทูตประเทศสมาชิกอาเซียน ในกรุงแคนเบอร์รา เข้าร่วมการวิ่งการกุศล (Australian Running Festival) ประจำปี ๒๕๖๑ ประเภท ๕ กิโลเมตร ซึ่งเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่คณะกรรมการอาเซียนประจำกรุงแคนเบอร์ราให้การสนับสนุนการจัดงานการกุศลครั้งนี้ และเพื่อส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่และครอบครัวของสถานเอกอัครราชทูตประเทศสมาชิกอาเซียนได้พบปะสังสรรค์ กระชับความสัมพันธ์ และเสริมสร้างความสามัคคีระหว่างกัน