ข่าวและบทความที่น่าสนใจ : ศูนย์สารสนเทศประเทศไทยและประชาคมอาเซียน สำนักงานวิทยทรัพยากร ร่วมกับ ศูนย์อาเซียนศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เชิญร่วมงานเสวนาเรื่อง “บทบาทไทยในอ่าวเบงกอล ภายใต้บริบทของ ASEAN และ BIMSTEC” ผลการประชุมที่เกี่ยวข้อง

ข่าวและบทความที่น่าสนใจ : ศูนย์สารสนเทศประเทศไทยและประชาคมอาเซียน สำนักงานวิทยทรัพยากร ร่วมกับ ศูนย์อาเซียนศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เชิญร่วมงานเสวนาเรื่อง “บทบาทไทยในอ่าวเบงกอล ภายใต้บริบทของ ASEAN และ BIMSTEC”

   ศูนย์สารสนเทศประเทศไทยและประชาคมอาเซียน สำนักงานวิทยทรัพยากร ร่วมกับ ศูนย์อาเซียนศึกษา

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย            

ขอเรียนเชิญท่านร่วมงานเสวนา:  
OAR- ASEAN Plus Talk ครั้งที่ 1 เรื่อง “บทบาทไทยในอ่าวเบงกอล ภายใต้บริบทของ ASEAN และ BIMSTEC” ใน 

วันพุธที่ 20 มิถุนายน 2561 เวลา 08.30-12.00 น ณ

 ชั้น 7 สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

โดยผู้เชี่ยวชาญด้านอาเซียนและอินเดีย ได้แก่
  • ผ.ศ. สุรัตน์ โหราชัยกุล ผู้อำนวยการศูนย์อินเดียศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • อาจารย์กิตติพงศ์ บุญเกิด สาขาวิชาภาษาเอเชียใต้  คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ดร.จิรยุทธ์ สินธุพันธุ์ ภาควิชาวาทวิทยาและสื่อสารการแสดง คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ผ.ศ. ดร.ปิติ ศรีแสงนาม ผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ศูนย์อาเซียนศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
ร่วมมองอนาคตไปด้วยกันว่าประเทศไทยและอาเซียนจะเดินหน้าอย่างไรในเวทีความร่วมมือระดับอนุภูมิภาคระหว่างเอเชียใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรือที่เรียกว่า “BIMSTEC” ซึ่งประกอบด้วย  ไทย อินเดีย บังคลาเทศ พม่า ศรีลังกา เนปาล ภูฏาน 
สำรองที่นั่ง: https://goo.gl/forms/ViQqJXV79LF5feTD3  
ได้จนถึงวันที่ 15 มิ.ย. 61  โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย สอบถามโทร 02-218-2957-58
เนื่องจากที่นั่งจำนวนจำกัด จึงขอความกรุณาลงทะเบียนล่วงหน้าทางลิงค์ที่แนบมาพร้อมนี้ และขออภัยที่ไม่สามารถรับลงทะเบียนหน้างาน

 

ไฟล์แนบ