ข่าวและบทความที่น่าสนใจ : กรมอาเซียนพบหารือกับเครือข่ายผู้ประกอบการสตรีอาเซียน ประเทศไทย ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวและบทความที่น่าสนใจ : กรมอาเซียนพบหารือกับเครือข่ายผู้ประกอบการสตรีอาเซียน ประเทศไทย

กรมอาเซียนพบหารือกับเครือข่ายผู้ประกอบการสตรีอาเซียน ประเทศไทย

           เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2561 นายสุริยา จินดาวงษ์ อธิบดีกรมอาเซียน พบหารือหม่อมหลวงปรียพรรณ ศรีธวัช กรรมการบริหาร ASEAN Women Entrepreneurs Network (AWEN), Thailand และคณะ พร้อมด้วยนางพัชรี อาระยะกุล รองอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและ   ความมั่นคงของมนุษย์ ที่กระทรวงการต่างประเทศ

          หม่อมหลวงปรียพรรณฯ แนะนำเครือข่ายผู้ประกอบการสตรีอาเซียน ประเทศไทย (AWEN Thailand) และกิจกรรมที่วางแผนจะดำเนินการในปี 2561 โดยประสงค์จะร่วมงานกับกรมอาเซียน ในฐานะสำนักเลขาธิการอาเซียนแห่งชาติอย่างใกล้ชิดต่อไป

           ในโอกาสนี้ อธิบดีกรมอาเซียนแสดงความยินดีต่อ AWEN Thailand ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งประธาน AWEN ในวาระปี 2561-2563 ต่อจากฟิลิปปินส์  โดยกรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ พร้อมให้การสนับสนุนการดำเนินงานและกิจกรรมของเครือข่ายฯ อย่างเต็มที่ เพื่อส่งเสริมบทบาทของประเทศไทยและสตรีอาเซียนในภาคธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในปี 2562 ซึ่งประเทศไทยจะดำรงตำแหน่งประธานอาเซียน

*******************