ข่าวและบทความที่น่าสนใจ : คณะผู้แทนถาวรไทยประจำอาเซียน ณ กรุงจาการ์ตา ประกาศรับสมัครงานในตำแหน่งต่าง ๆ ในสำนักเลขาธิการอาเซียน ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวและบทความที่น่าสนใจ : คณะผู้แทนถาวรไทยประจำอาเซียน ณ กรุงจาการ์ตา ประกาศรับสมัครงานในตำแหน่งต่าง ๆ ในสำนักเลขาธิการอาเซียน

คณะผู้แทนถาวรไทยประจำอาเซียน ณ กรุงจาการ์ตา ขอความอนุเคราะห์กระทรวงฯ ประชาสัมพันธ์การประกาศรับสมัครงานในตำแหน่งต่าง ๆ ในสำนักเลขาธิการอาเซียน รายละเอียด ดังนี้

        1. Senior Officer, Internal Audit Division หมดเขตรับสมัครวันที่ 21 ก.ค. 61

        2. Senior Officer, Enterprise Development หมดเขตรับสมัครวันที่ 25 ก.ค. 61

        ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ ทั้งนี้ สามารถสืบค้นประกาศรับสมัครและข้อมูลโดยละเอียดได้ที่เว็บไซต์สำนักเลขาธิการอาเซียน www.asean.org/opportunities/vacancies-asec