ข่าวและบทความที่น่าสนใจ : อธิบดีกรมอาเซียน ได้พบหารือกับนาย Paul Robilliard เอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทย ผลการประชุมที่เกี่ยวข้อง

ข่าวและบทความที่น่าสนใจ : อธิบดีกรมอาเซียน ได้พบหารือกับนาย Paul Robilliard เอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทย

              เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2561 อธิบดีกรมอาเซียน ได้พบหารือกับนาย Paul Robilliard เอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทย เกี่ยวกับการเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างอาเซียน – ออสเตรเลียภายใต้กรอบการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนกับออสเตรเลีย (AMM/PMC+ Australia) และการประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออก(EAS) พร้อมทั้งการเตรียมการเป็นประธานอาเซียนของไทยในปี 2562​