ข่าวและบทความที่น่าสนใจ : เอกอัครราชทูต ณ คูเวต ร่วมเปิดงาน ASEAN Festival ที่ Lulu Hypermarket ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวและบทความที่น่าสนใจ : เอกอัครราชทูต ณ คูเวต ร่วมเปิดงาน ASEAN Festival ที่ Lulu Hypermarket

                       เมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ นายดุสิต เมนะพันธุ์ เอกอัครราชทูต ณ คูเวต ร่วมกับเอกอัครราชทูตอาเซียนประจำคูเวต ได้เป็นประธานเปิดงาน ASEAN Festival ที่ห้างสรรพสินค้า Lulu Hypermarket สาขา Al Rai โดย Lulu ได้จัดซุ้มแสดงสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่นำเข้าจากประเทศอาเซียน จัดให้มีการชิมผลไม้จากอาเซียน การชิมอาหารประจำชาติของอาเซียน ตลอดจนการแสดงนาฏศิลป์จากประเทศอาเซียน Lulu ได้นำเข้าสินค้าและผลิตภัณฑ์จากประเทศอาเซียนเป็นจำนวนมาก ได้แก่ ผัก ผลไม้ อาหารแห้ง เสื้อผ้า รองเท้า และของใช้ในครัวเรือน การจัดงาน ASEAN Festival ช่วยให้ชาวคูเวตและชาวต่างชาติที่อาศัยในคูเวตได้ทราบถึงแหล่งที่มาของอาหารและผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน ทำให้ภูมิภาคอาเซียนเป็นที่รู้จักมากขึ้นของคนท้องถิ่น