ข่าวและบทความที่น่าสนใจ : การจัดงานวันอาเซียนและวันฉลองครบรอบ ๕๑ ปีการก่อตั้งอาเซียน โดยสถานเอกอัครราชทูตอาเซียนประจำติมอร์-เลสเต ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวและบทความที่น่าสนใจ : การจัดงานวันอาเซียนและวันฉลองครบรอบ ๕๑ ปีการก่อตั้งอาเซียน โดยสถานเอกอัครราชทูตอาเซียนประจำติมอร์-เลสเต

          ด้วยเมื่อวันที่ ๘ ส.ค. ๒๕๖๑ สถานเอกอัครราชทูตบรูไนฯ อินโดนีเซีย มาเลเซีย พิลิปปินส์ และไทย ในติมอร์-เลสเต ได้ร่วมกันจัดงานวันอาเซียนและวันฉลองครบรอบ ๕๑ ปีการก่อตั้งอาเซียน ณ สถานเอกอัครราชทูตอินโดนีเซีย โดยมีคณะทูตานุทูต ผู้แทนองค์การระหว่างประเทศในติมอร์ฯ  หน่วยงานภาครัฐและเอกชนของติมอร์ฯ และชุมชนจากประเทศสมาชิกอาเซียนในติมอร์ฯ รวมประมาณ ๑๕๐ คน เข้ารวมพิธีเชิญธงอาเซียน โดยมีนาย Antonito Araujo ปลัดกระทรวงการต่างประเทศและความร่วมมือ (กตค.) ติมอร์ฯ เป็นแขกเกียรติยศในฐานะผู้แทนรัฐมนตรีว่าการ กตค.

          นาย Sahat Siturat เอกอัครราชทูตอินโดนีเซีย ในฐานะประธานคณะทูตอาเซียนกล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการจัดงานวันอาซียนเพื่อฉลองครบรอบ ๕๑ ปีของการก่อตั้งอาเซียน และแสดงความยินดีที่ติมอร์ฯ ประสบความสำเร็จในการจัดการเลือกตั้งรัฐสภาแห่งชาติตามระบอบประชาธิปไตยเมื่อเดือน พ.ค. ๒๕๖๑ ออท. กล่าวถึงความสำเร็จที่ผ่านมาของอาเซียน จากความร่วมมือในระดับภูมิภาคสู่การเป็นประชาคม การขยายกรอบความร่วมมือที่มีอาเซียนเป็นศูนย์กลาง เช่น ARF, ASEAN Plus Three, EAS, ADMM เป็นต้น รวมทั้งกล่าวสนับสนุนการสมัครเข้าเป็นสมาชิกอาเซียนของติมอร์ฯ

          นาย Antonito Araujo ปลัด กตค. ติมอร์ฯ กล่าวว่า รัฐมนตรีว่าการ กตค. ติดราชการในต่างประเทศ จึงไม่สามารถเข้าร่วมงานได้ นาย Araujo กล่าวแสดงความเสียใจกับการเกิดภัยพิบัติในลาวและลอมบอก อซ. และกล่าวยินดีที่เห็นอาเซียนมีบทบาทที่เข้มแข็งในภูมิภาค อาเซียนเป็นองค์กรศูนย์กลางของภูมิภาคที่ส่งเสริมการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม และมีบทบาทในการสร้างสันติภาพ ความมั่นคง และความรุ่งเรืองในเวทีระหว่างประเทศ  รัฐบาลติมอร์ฯ ชุดที่ ๘ เพิ่งเข้ารับหน้าที่เมื่อ มิถุนายน ๒๕๖๑ แผนบริหารราชการแผ่นดิน ๕ ปีของรัฐบาลให้ความสำคัญกับการดำเนินความสัมพันธ์กับอาเซียน และการเข้าเป็นสมาชิกอาเซียน ซึ่งเป็นนโยบายที่รัฐบาลให้ความสำคัญในลำดับแรก กตค. ติมอร์ฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เข้าร่วมกิจกรรมของอาเซียนตามคำเชิญ และหวังว่าจะมีความร่วมมือกับ สอท. อาเซียนในติมอร์ฯ เพื่อช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ด้านวิชาการ และหวังว่าจะได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนให้ติมอร์ฯ ได้เข้าเป็นสมาชิกอาเซียนของติมอร์ฯ ซึ่งเป็นความปรารถนาที่ยาวนานของติมอร์ฯ  ในนามของรัฐบาลติมอร์ฯ ขอแสดงความยินดีในโอกาสครบรอบ ๕๑ การก่อตั้งอาเซียน หวังว่าอาเซียนจะเป็นองค์กรมีบทบาทอย่างต่อเนื่องในการขับเคลื่อนสันติภาพ ความมั่นคง และความเจริญรุ่งเรืองทั้งในภูมิภาคและเวทีโลก

          สถานเอกอัครราชทูตอาเซียนประจำติมอร์ฯ ได้จัดอาหารและเครื่องดื่มประจำชาติไปร่วมงานเลี้ยงรับรอง สำหรับอาหารไทย คือ ทอดมันปลา และวุ้นกระทิ โดยในระหว่างงานเลี้ยง คณะนักร้องประสานเสียงได้ขับร้องเพลงของประเทศอาเซียน