ข่าวและบทความที่น่าสนใจ : เอกอัครราชทูตดุสิต เมนะพันธุ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอาเซียน ณ คูเวต ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวและบทความที่น่าสนใจ : เอกอัครราชทูตดุสิต เมนะพันธุ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอาเซียน ณ คูเวต

            เมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เอกอัครราชทูตดุสิต เมนะพันธุ์ ในฐานะประธานคณะกรรมการอาเซียน ณ คูเวต (ASEAN Committee in Kuwait – ACK) ได้เป็นประธานในการประชุมร่วมระหว่างเอกอัครราชทูตอาเซียน และคณะทำงานของคณะกรรมการอาเซียน ณ คูเวต ที่ทำเนียบเอกอัครราชทูตฯ โดยไทยจะดำรงตำแหน่งประธาน ACK ระหว่างเดือน ก.ค. ๖๑ – ธ.ค. ๖๒  ที่ประชุมได้หารือเกี่ยวกับกิจกรรมที่ ACK จะจัดในช่วงครึ่งปีหลังของปีนี้ ได้แก่ การจัดแข่งกีฬาโบว์ลิ่ง ครั้งที่ ๖ การจัดงานวันอาเซียน การจัดงานสัมมนาเกี่ยวกับอาเซียน และการจัดงานวันครอบครัวอาเซียน จากนั้น ออท. ได้เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ผู้เข้าร่วมประชุม