ข่าวและบทความที่น่าสนใจ : กงกุสใหญ่ ณ นครซีอาน เข้าร่วมกิจกรรมเชื่อมโยงเครือข่ายผู้ให้บริการ SMEs สู่อาเซียน ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวและบทความที่น่าสนใจ : กงกุสใหญ่ ณ นครซีอาน เข้าร่วมกิจกรรมเชื่อมโยงเครือข่ายผู้ให้บริการ SMEs สู่อาเซียน

           เมื่อวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ นางสาวอรชา ธนากร กงสุลใหญ่ ณ นครซีอาน พร้อมด้วยนางสาวพรชนก สระสรม กงสุล และเจ้าหน้าที่สถานกงสุลใหญ่ ณ นครซีอาน ได้เข้าร่วมกิจกรรมเชื่อมโยงเครือข่ายผู้ให้บริการ SMEs สู่อาเซียน (Extending Opportunities of Urbanization Trend for ASEAN SME Service Provider Network) ณ โรงแรม Ramada Xi’an Bell Tower Hotel นครซีอาน มณฑลส่านซี

          พิธีเปิดฯ มีนางอรรธนิศา แจ้งใจธรรม หัวหน้าส่วนความร่วมมือภูมิภาคอาเซียน ฝ่ายความร่วมมือระหว่างประเทศ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) นายธนนนทน์ พรายจันทร์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สพว.) และกงสุลใหญ่ ณ นครซีอานกล่าวต้อนรับ

          กิจกรรมในครั้งนี้ ช่วงเช้าเป็นการให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการไทยในการทำธุรกิจในประเทศจีน ในฐานะประเทศสมาชิกอาเซียน+๓ ในหัวข้อ “โอกาสและลู่ทางการค้าของสินค้า/บริการไทย” โดยนางจิตนิภา หวังเชิดชูวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครเฉิงตู และหัวข้อ “การสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อพัฒนาตลาดระหว่างประเทศ (สินค้าไทยในจีน) ในนครซีอาน ประเทศจีน” โดย ดร. ธารากร วุฒิสถิรกุล เลขาธิการสมาคมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมด้านเศรษฐกิจและการค้าอาเซียน นอกจากนี้ ภายหลังการให้ความรู้มีช่วงถาม-ตอบ ซึ่งเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการไทยสอบถามถึงประเด็นและข้อสงสัยต่างๆ ส่วนช่วงบ่ายมีการจับคู่ทางธุรกิจ (business matching) ระหว่างผู้ประกอบการไทยและจีน

          ในการนี้ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครซีอานได้มอบหนังสือ BIC Yearbook ให้แก่คณะ สสว. สพว. และผู้ประกอบการไทย เพื่อเป็นข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับการศึกษาช่องทางทำธุรกิจในประเทศจีนในอนาคตต่อไป