ข่าวและบทความที่น่าสนใจ : การเข้าร่วมงานวันครอบครัวอาเซียน ประจำปี ๒๕๖๑ ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวและบทความที่น่าสนใจ : การเข้าร่วมงานวันครอบครัวอาเซียน ประจำปี ๒๕๖๑

           เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ นางสาววันทนีย์ วิพุธวงศ์สกุล อุปทูต เจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ทีมประเทศไทยและครอบครัว พร้อมด้วยเอกอัครราชทูต อุปทูต และผู้แทนประเทศสมาชิกอาเซียนในกรุงฮานอย รวมทั้งคู่สมรสและครอบครัว กว่า ๓๐๐ คน เข้าร่วมกิจกรรมงานวันครอบครอบอาเซียน ประจำปี ๒๕๖๑ (ASEAN Family Day 2018) ซึ่งจัดขึ้นโดยกระทรวงการต่างประเทศเวียดนามชมรมสตรีอาเซียนแห่งกรุงฮานอย (ASEAN Community Women's Circle of Hanoi - AWCH)  โดยมีมาดาม Nguyen Nguyet Nga ประธานกิตติมศักดิ์ของ AWCH เป็นประธานในงาน และมีผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงการต่างประเทศเวียดนามเข้าร่วม อาทิ นาย Nguyen Quoc Dung รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการตางประเทศเวียดนาม และมาดาม Tran Thi Bich Van ประธาน AWCH

          ผู้เข้าร่วมงานวันครอบครัวอาเซียน ๒๕๖๑ ได้ร่วมปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ กิจกรรมแข่งขันกีฬาเชื่อมมิตรภาพ การละเล่นและการแสดงทางวัฒนธรรมจากประเทศสมาชิกอาเซียน และการจับรางวัล ซึ่งประเทศไทย โดยบริษัทการบินไทย จำกัด มหาชน สำนักงานกรุงฮานอย ได้ร่วมสนับสนุนบัตรโดยสารเครื่องบินจำนวน ๒ รางวัล แก่ผู้โชคดีที่เข้าร่วม งานด้วย