ข่าวและบทความที่น่าสนใจ : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย ร่วมงานแสดงชุดประจำชาติอาเซียน  ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวและบทความที่น่าสนใจ : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย ร่วมงานแสดงชุดประจำชาติอาเซียน

          เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ สถานเอกอัครราชทูต ได้มอบหมายให้ นางสาวโชติกร หลิมรัตน์ ที่ปรึกษา สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย เป็นผู้แทนเข้าร่วมงานแสดงชุดประจำชาติอาเซียน (ASEAN Traditional Costume Show) พร้อมด้วยผู้แทนจากหน่วยงานทีมประเทศไทย ในโอกาสครบรอบ ๕๑ ปีการก่อตั้งอาเซียนและ ๗๓ ปี วันชาติเวียดนาม จัดโดยสหพันธ์องค์กรมิตรภาพกรุงฮานอย (Hanoi Union of Friendship Organizations – HAUFO) ร่วมกับกรมวัฒนธรรมและการกีฬากรุงฮานอย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างเวียดนามกับประเทศต่าง ๆ ในอาเซียน และแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมระหว่างกัน

          ภายในงานประกอบด้วยการแสดงทางวัฒนธรรมของประเทศที่เข้าร่วม อาทิ แสดงชุดประจำชาติอาเซียน การแสดงนาฏศิลป์และดนตรีจากอินโดนีเซีย สปป. ลาว เวียดนาม และไทย  โดยไทยได้ส่งแสดงนาฎศิลป์ “รำบายศรีสู่ขวัญ” และแสดงชุดประจำชาติ โดยนักศึกษาไทยจากมหาวิทยาลัย University of Social Sciences and Humanities, Vietnam National University Hanoi  ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก ที่ผ่านมา ประเทศไทยและ HAUFO ได้ร่วมมือกันในการเสริมสร้างความสัมพันธ์ไทยและเวียดนาม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในมิติด้านสังคมและวัฒนธรรม และความเชื่อมโยงระหว่างประชาชนให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น