ข่าวและบทความที่น่าสนใจ : สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองดูไบ จัดการแข่งขัน อาเซียน โบว์ลิ่ง ๒๐๑๘ ผลการประชุมที่เกี่ยวข้อง

ข่าวและบทความที่น่าสนใจ : สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองดูไบ จัดการแข่งขัน อาเซียน โบว์ลิ่ง ๒๐๑๘