ข่าวและบทความที่น่าสนใจ : ASEAN Business Forum in Valencia ผลการประชุมที่เกี่ยวข้อง

ข่าวและบทความที่น่าสนใจ : ASEAN Business Forum in Valencia

          เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๑ คณะกรรมการอาเซียนประจำกรุงมาดริด ซึ่งประกอบด้วยสถานเอกอัครราชทูต อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ ไทยและเวียดนาม ร่วมกับหอการค้าเมืองบาเลนเซียจัดการสัมมนา ASEAN Business Forum  in Valencia เพื่อประชาสัมพันธ์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจของอาเซียน และส่งเสริมความสัมพันธ์ด้านการค้าการลงทุนระหว่างอาเซียนกับสเปน โดยมีภาคเอกชนจากเมืองบาเลนเซียและเมืองใกล้เคียงให้ความสนใจเข้าร่วมการสัมมนาดังกล่าว ประมาณ ๗๐ คน

          กิจกรรมครั้งนี้ ประกอบด้วยการบรรยายให้ข้อมูลเกี่ยวกับเศรษฐกิจและโอกาสทางการค้าการลงทุนในประเทศอาเซียน รวมถึงการจับคู่ทางธุรกิจระหว่างอาเซียน ๕ ประเทศ กับภาคเอกชนในพื้นที่ นอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมงานยังได้อิ่มอร่อยกับอาหารจานเด็ดของ ๕ ประเทศอาเซียนในช่วงงานเลี้ยงรับรองเพื่อหารือและสร้างเครือข่ายระหว่างทั้งสองฝ่าย

          ในโอกาสนี้ คณะกรรมการอาเซียนฯ ได้เยี่ยมคารวะบุคคลสำคัญของเมืองบาเลนเซีย ได้แก่ นาย Joan Ribo นายกเทศมนตรี นาย Jose Vicente Morata ประธานหอการค้า และนาย Aurelio Martinez ประธานท่าเรือบาเลนเซีย เพื่อหารือเกี่ยวกับการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียนกับเมืองบาเลนเซีย โดยเฉพาะในด้านการค้าการลงทุน อีกทั้งคณะยังได้เยี่ยมชมท่าเรือเมืองบาเลนเซีย ซึ่งเป็นท่าเรือที่สำคัญอันดับต้นของสเปน