ข่าวและบทความที่น่าสนใจ : การส่งมอบตำแหน่งประธานคณะกรรมการอาเซียน ณ คูเวตจากอินโดนีเซียเป็นไทย ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวและบทความที่น่าสนใจ : การส่งมอบตำแหน่งประธานคณะกรรมการอาเซียน ณ คูเวตจากอินโดนีเซียเป็นไทย

                    เมื่อวันที่ ๑๙ ก.ย. ๒๕๖๑ เอกอัครราชทูตอินโดนีเซีย ณ คูเวต ได้จัดพิธีส่งมอบตำแหน่งประธานคณะกรรมการอาเซียน ณ คูเวต อย่างเป็นทางการ ให้แก่ นายดุสิต เมนะพันธุ์ เอกอัครราชทูต ณ คูเวต โดยไทยจะทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการอาเซียน ณ คูเวต ตั้งแต่เดือน ก.ค. ๒๕๖๑ จนถึง ธ.ค. ๒๕๖๒