ข่าวและบทความที่น่าสนใจ : กระทรวงแรงงาน โดยสำนักงานประกันสังคม กำหนดจัดโครงการฝึกอบรมบุคลากรระหว่างประเทศสมาชิกสมาคมประกันสังคมอาเซียน (ASEAN Social Security Association: ASSA) ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวและบทความที่น่าสนใจ : กระทรวงแรงงาน โดยสำนักงานประกันสังคม กำหนดจัดโครงการฝึกอบรมบุคลากรระหว่างประเทศสมาชิกสมาคมประกันสังคมอาเซียน (ASEAN Social Security Association: ASSA)

              กระทรวงแรงงาน โดยสำนักงานประกันสังคม กำหนดจัดโครงการฝึกอบรมบุคลากรระหว่างประเทศสมาชิกสมาคมประกันสังคมอาเซียน (ASEAN Social Security Association: ASSA) หลักสูตรการฟื้นฟูสมรรถภาพแบบครบวงจร (Comprehensive Rehabilitation for  Workers with Physical Disabilities) ระหว่างวันที่ 18 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2561 ณ ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 1 จังหวัดปทุมธานี จึงขอเชิญชวนบุคลากรปฏิบัติงานด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนที่สนใจ สามารถยืนใบสมัครการเข้าร่วมได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2561 โดยส่งตรงไปที่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์: ircptmsso@gmail.com โดยสำนักงานประกันสังคมจะพิจารณาคัดเลือกบุคลากร จำนวน 8 คน ที่เหมาะสมเพื่อเข้าร่วมโครงการดังกล่าวต่อไป ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารและใบสมัครที่แนบมา หรือสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์ 02 567 0847-9 ต่อ 110

 

              The Social Security Office under Ministry of Labour of Thailand will organize the 4th International Training Course on “Comprehensive Rehabilitation for Workers with Physical Disabilities 2018” for ASEAN Social Security Association (ASSA) during 18 November – 1 December 2018 at the Industrial Rehabilitation Center Region 1 (IRC), Pathum Thani Province.   

                        In this connection, we would like to invite interested ASSA members to submit their applications by 31 October 2018. A maximum of 8 places are available. In principle, only 1 participant can be selected from each ASEAN country.  The applicants shall send their applications directly to the Social Security Office via email: ircptmsso@gmail.com.  Please see the attachments for more details or contact the Social Security Office at (+662) 567 0847-9 ext. 110

ไฟล์แนบ