ข่าวและบทความที่น่าสนใจ : ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและอดีตเลขาธิการอาเซียนได้รับการคัดเลือกรางวัล Memorable Prize ในงาน Asia Cosmopolitan Award ครั้งที่ 4 ผลการประชุมที่เกี่ยวข้อง

ข่าวและบทความที่น่าสนใจ : ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและอดีตเลขาธิการอาเซียนได้รับการคัดเลือกรางวัล Memorable Prize ในงาน Asia Cosmopolitan Award ครั้งที่ 4

                               ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและอดีตเลขาธิการอาเซียนได้รับการคัดเลือกได้รางวัล Memorable Prize ในงาน Asia Cosmopolitan Award ครั้งที่ 4