ข่าวและบทความที่น่าสนใจ : งาน ASEAN Day Reception 2018 ณ โคเปนเฮเกน ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวและบทความที่น่าสนใจ : งาน ASEAN Day Reception 2018 ณ โคเปนเฮเกน

          เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 ตุลาคม 2561 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโคเปนเฮเกนร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตอินโดนีเซีย และสถานเอกอัครราชทูตเวียดนาม หรือคณะกรรมการอาเซียน ณ กรุงโคเปนเฮเกน (ASEAN Committee in Copenhagen - ACC) ได้จัดงาน ASEAN Day Reception ณ Asia House เพื่อเฉลิมฉลองวันก่อตั้งอาเซียนครบรอบ 51 ปี และประชาสัมพันธ์ให้อาเซียนเป็นที่รู้จักในเดนมาร์กมากยิ่งขึ้น

          ในโอกาสดังกล่าว นายวิชิต ชิตวิมาน เอกอัครราชทูต ณ กรุงโคเปนเฮเกนในฐานะประธาน ACC ช่วงเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2561 ได้ กล่าวต้อนรับแขกที่มาร่วมงาน พร้อมกล่าวถึงพัฒนาการของอาเซียนในช่วงที่ผ่านมา ประเด็นที่ประเทศไทยจะให้ความสำคัญในปี 2562 ซึ่งเป็นปีที่ไทยจะดำรงตำแหน่งประธานอาเซียน รวมทั้งประเด็นที่ฝ่ายเดนมาร์กสามารถให้ความร่วมมือกับอาเซียนได้และให้การสนับสนุนในช่วงที่ไทยเป็นประธาน

          นาง Lisbet Zilmer-Johns รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศด้านการเมืองและความมั่นคงระหว่างประเทศ ได้ให้เกียรติมาร่วมงานดังกล่าวในฐานะผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศเดนมาร์ก พร้อมทั้งได้กล่าวถึงความร่วมมือที่น่าประทับใจของอาเซียนและผลการดำเนินงานที่ผ่านมาของประชาคมอาเซียนจนมีความก้าวหน้าทั้งด้านเศรษฐกิจและความมั่นคงของภูมิภาคและพัฒนาการความสัมพันธ์อาเซียน-อียู และอาเซียน-เดนมาร์กด้วย

          ในงานดังกล่าวยังมีการแสดงวัฒนธรรมจากไทยและอินโดนีเซีย พร้อมทั้งอาหารประจำชาติของทั้ง 3 ประเทศด้วย โดยมีผู้เข้าร่วมกว่า 70 คน ประกอบด้วย คณะทูตานุทูต ภาคเอกชน สถาบันต่างๆ และสื่อมวลชน