ข่าวและบทความที่น่าสนใจ : การลงทะเบียนสื่อมวลชน สำหรับการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการ จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๑๘ มกราคม ๒๕๖๒ ผลการประชุมที่เกี่ยวข้อง

ข่าวและบทความที่น่าสนใจ : การลงทะเบียนสื่อมวลชน สำหรับการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการ จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๑๘ มกราคม ๒๕๖๒