ข่าวและบทความที่น่าสนใจ : สารจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ สำหรับการเปิดตัวเว็บไซต์การดำรงตำแหน่งประธานอาเซียนของไทย ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวและบทความที่น่าสนใจ : สารจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ สำหรับการเปิดตัวเว็บไซต์การดำรงตำแหน่งประธานอาเซียนของไทย

สารจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

สำหรับการเปิดตัวเว็บไซต์การดำรงตำแหน่งประธานอาเซียนของไทย