ข่าวและบทความที่น่าสนใจ : สารจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ สำหรับการเปิดตัวเว็บไซต์การดำรงตำแหน่งประธานอาเซียนของไทย ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวและบทความที่น่าสนใจ : สารจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ สำหรับการเปิดตัวเว็บไซต์การดำรงตำแหน่งประธานอาเซียนของไทย

สารจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

สำหรับการเปิดตัวเว็บไซต์การดำรงตำแหน่งประธานอาเซียนของไทย

ผมขอต้อนรับทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์การดำรงตำแหน่งประธานอาเซียนของไทย เว็บไซต์นี้จะเป็นหนึ่งในช่องทางหลักในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรม ภารกิจ ตลอดจนข้อตัดสินใจและผลลัพธ์ของการประชุมที่สำคัญต่าง ๆ ในกรอบอาเซียน เพื่อสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับอาเซียน รวมทั้งขับเคลื่อนประเด็นยุทธศาตร์ต่าง ๆ ที่ไทยให้ความสำคัญเพื่อเสริมสร้างประชาคมอาเซียนที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง และมองไปสู่อนาคตตามเป้าหมายภายใต้แนวคิดหลักสำหรับการดำรงตำแหน่งประธานอาเซียนของไทย คือ “ร่วมมือ ร่วมใจ ก้าวไกล ยั่งยืน”

ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ทุกท่านจะพิจารณาใช้ประโยชน์จากเว็บต์ไซต์นี้อย่างเต็มที่ เพื่อให้ได้รับทราบข่าวสารและพัฒนาการที่สำคัญในอาเซียน รวมทั้งร่วมเป็นพันธมิตรในการสร้างความยั่งยืนในทุกมิติให้แก่ภูมิภาคของเรา เพื่อเสริมสร้างสันติภาพ เสถียรภาพ การพัฒนาทางเศรษฐกิจ ตลอดจนแก้ไขปัญหาท้าทายร่วมกันเพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์จากความร่วมมือของอาเซียน รวมทั้งร่วมเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมอาเซียนอย่างแท้จริง

ผู้ที่สนใจสามารถเข้าไปเยี่ยมชมเว็บไซต์การดำรงตำแหน่งประธานอาเซียนของไทย ได้ที่  https://www.asean2019.go.th/

 

ติดตามข่าวสารข้อมูล :

 ASEAN2019TH                                           ASEAN2019TH

 ASEAN2019TH                                          ASEAN2019TH