ข่าวและบทความที่น่าสนใจ : รู้หรือไม่? ในช่วงที่ไทยเป็นประธานอาเซียนในปี 2562 กระทรวงการต่างประเทศจะจัดการประชุมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม หรือ Green Meeting ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวและบทความที่น่าสนใจ : รู้หรือไม่? ในช่วงที่ไทยเป็นประธานอาเซียนในปี 2562 กระทรวงการต่างประเทศจะจัดการประชุมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม หรือ Green Meeting

รู้หรือไม่? ในช่วงที่ไทยเป็นประธานอาเซียนในปี 2562

กระทรวงการต่างประเทศจะจัดการประชุม

ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม หรือ Green Meeting

 

ติดตามข่าวสารข้อมูล :

 ASEAN2019TH                                           ASEAN2019TH

 ASEAN2019TH                                          ASEAN2019TH