เกี่ยวกับกรมฯ

ติดต่อเรา

 

 

กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ 443 ถนนศรีอยุธยา กรุงเทพมหานคร 10400   

โทรศัพท์ : 02 203 5000 ต่อ 14390 

Fax : 02 643 5223

Email : asean01@mfa.go.th