แนะนำสถานที่สำคัญ/สถานที่ท่องเที่ยว/สถานที่น่าสนใจ : โอ้...ปานามา  Article

แนะนำสถานที่สำคัญ/สถานที่ท่องเที่ยว/สถานที่น่าสนใจ : โอ้...ปานามา

 

 

       

 

Ciudad Del Saber เดิมเป็นที่ตั้งฐานทัพ Clayton ของสหรัฐฯ ปัจจุบันเป็นเมืองแห่งการเรียนรู็

 

แผนที่ประเทศปานามาซึ่งมีพื้นที่ 75,000 ตารางกิโลเมตรและประชากรประมาณ 4 ล้านคน

 

ภายถ่าคลองปานามาจากที่สูง (จาก www.panamacanal.com)

  

     

ภาพแสดงให้เห็นระดับน้ำจากมหาสมุทรฝั่งหนึ่งไปสู่อีกฝั่งซึ่งมีห้องกั้นน้ำ (locks) อยู่ 3 ห้อง

             

           การบุกรุกปานามาของสหรัฐฯ

 

                                                                                                                                                                                     25

เรื่องและภาพ : พีระวัฒน์ อัศวปรานี