วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม : นวัตกรรมน่ารู้สำหรับการแก้ปัญหาเรื่องน้ำจากนักวิทยาศาสตร์ไทยในสหรัฐฯ  Article

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม : นวัตกรรมน่ารู้สำหรับการแก้ปัญหาเรื่องน้ำจากนักวิทยาศาสตร์ไทยในสหรัฐฯ


นวัตกรรมน่ารู้ : Janicki OmniProcessor (เทคโนโลยีเปลี่ยนอุจจาระให้เป็นน้ำดื่มและพลังงาน)
 
       สาเหตุสำคัญของการเน่าเสียของน้ำในคลองต่างๆในกรุงเทพมหานคร คือ การปล่อยของเสียจากครัวเรือนและโรงงานลงสู่คลองโดยตรง เพราะกรุงเทพมหานครยังไม่มีระบบบำบัดน้ำเสียที่รองรับของเสียเหล่านี้ได้เพียงพอ นอกจากนั้นบางพื้นที่มีผู้อยู่อาศัยกันอย่างหนาแน่น ทำให้การบริหารจัดการขยะและของเสียยากลำบากมากขึ้น ทำให้การปล่อยของเสียลงคลองจึงเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงได้ยาก ปัญหาลักษณะนี้ ไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะในประเทศไทย แต่เกิดขึ้นกับอีกหลายประเทศที่ไม่มีระบบจัดการและบำบัดของเสียจากครัวเรือนที่ดี
      ในปี 2015 มูลนิธิ Bill & Melinda Gates ของ บิล เกตต์ ผู้ก่อตั้งบริษัท Microsoft ได้พัฒนาเทคโนโลยีที่เรียกว่า Janicki OmniProcessor ขึ้นเพื่อแก้ปัญหาของเสียจากครัวเรือน ที่กำลังก่อให้เกิดปัญหาด้านสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อมต่อประชาชน ในประเทศกำลังพัฒนาหลายๆ ประเทศ Janicki OmniProcessor สามารถเปลี่ยนกากตะกอนของเสียจากครัวเรือน ให้กลายเป็นสิ่งมีประโยชน์ คือน้ำดื่ม พลังงานไฟฟ้า และ ขี้ เถ้าแห้งที่สามารถนำไปผสมกับคอนกรีต หรือผสมกับดินสำหรับทำเกษตรกรรมเนื่องจากขี้เถ้าที่ได้มีปริมาณของสารอาหารที่จำเป็นต่อต้นไม้สูงมากระบบนี มีหลักการทำงานที่ไม่ซับซ้อน โดยขั้นแรก ของเสียเช่น อุจจาระ จะถูกส่งเข้าไปในตู้อบ (Dryer) เพื่อทำให้อุจจาระแห้ง โดยไอน้ำที่ระเหยออกจากก้อนอุจจาระ จะถูกส่งผ่านตัวกรอง (Filter) และส่งต่อไปยังตัวควบแน่น (Condenser) ท้าให้กลายเป็นน้าที่มีความสะอาดมาก สามารถนำไปใช้บริโภคได้ เพื่อเป็นการยืนยันว่าน้ำที่ออกมาสามารถดื่มได้ บิล เกตต์ ได้ดื่มน้ำที่ออกจากกระบวนการนี้ ในรายการทีวีต่างๆ หลายครั้ง   
       เมื่ออุจจาระแห้งแล้วจะถูกส่งไปที่เตาเผา (Boiler) เพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงทำให้เกิดไอน้ำ (Steam) ไอน้ำที่ได้จะไปขับตัว Generator ทำให้เกิดไฟฟ้าขึ้น ไฟฟ้าที่เกิดขึ้นมีมากพอที่ส่วนหนึ่งจะถูกนำกลับมาใช้ให้ระบบทำงาน และมีไฟฟ้าส่วนที่เหลือใช้ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นต่อไประบบนี้ สามารถเปลี่ยนของเสียจำนวน 50 ตัน/วัน ให้เป็นพลังงานไฟฟ้า 250 kW และ น้ำดื่ม 13,000 แกลลอน/วัน และ ขี้เถ้า 1-2 ตัน/วัน
 
                                
        เมือง Dakar ประเทศ Senegal เป็นที่แรกที่มีการติดตั้งระบบ Janicki OmniProcessor เพื่อใช้งานจริง และทำให้ปัญหาสาธารณสุขของประชาชนในเมือง Dakar ดีขึ้นอย่างมากข้อดีของระบบ Janicki OmniProcessor นี อีกอย่างคือ มีขนาดไม่ใหญ่มาก เมื่อเทียบกับระบบบำบัดน้ำเสียทั่วๆไป ทำให้สามารถนำไปติดตั้งในพื้นที่ที่ไม่ห่างไกลชุมชนได้
        ประเทศไทยของเรา ยังมีหลายพื้นที่ที่ต่อน้ำเสียจากครัวเรือนทิ้งลงสู่แม่น้ำ คูคลองโดยตรง ทำให้เกิดปัญหาน้ำเน่าเสีย ส่งผลกระทบมากมายหลายด้าน ระบบ Janicki OmniProcessor น่าจะเป็นทางแก้ปัญหาทางหนึ่งที่ทำให้ปัญหาลดลงได้มาก  เมื่อไหร่ก็ตามที่เราสามารถหยุดปล่อยของเสียลงในแม่น้ำ คูคลอง เราก็จะสามารถทำให้น้ำกลับมาใสสะอาดได้เหมือนเดิมได้อย่างไม่ยากเย็นนัก ประเทศของเราก็จะกลับมามี แม่น้ำลำคลอง ที่สวยงาม ที่ลูกหลานของเราสามารถกระโดดลงไปเล่นได้เหมือนแต่ก่อน

                                                ***********************
                                                                                                                       สอท. ณ กรุงวอชิงตัน