แกลเลอรีภาพถ่าย : Republic of Nauru Article

แกลเลอรีภาพถ่าย : Republic of Nauru

 

สาธารณรัฐนาอูรู  (Republic of Nauru) เป็นประเทศในหมู่เกาะแปซิฟิกใต้ประเทศแรกที่เปิดสถานกงสุลใหญ่ในไทย นับเป็นประเทศที่มีขนาดเล็กที่สุดในมหาสมุทรแปซิฟิกและเล็กเป็นอันดับ 3 ของโลกรองจากราชรัฐโมนาโกและนครรัฐวาติกัน โดยมีพื้นที่ทั้งหมด 21 ตารางกิโลเมตร และมีประชากรเพียง 10,800 คน
 
ภาพโดย: คุณพัชรสิริ ชลาลัย นักการทูตปฏิบัติการ