แกลเลอรีภาพถ่าย : Niagara Falls, USA - Canada Article

แกลเลอรีภาพถ่าย : Niagara Falls, USA - Canada

 

 

น้ำตกไนแอการา (Niagara Falls) น้ำตกที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ซึ่งเป็นพรมแดนระหว่างแคนาดากับสหรัฐอเมริกา ตั้งอยู่บนแม่น้ำไนแอการาทางตะวันออกของทวีปอเมริกาเหนือ ประกอบด้วยน้ำตก 3 แห่ง ได้แก่ Horseshoe  American และ Bridal Veil นับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำที่คัญของสหรัฐอเมริกาและแคนาดามาอย่างยาวนาน

 

ภาพโดย: คุณอดิพลิน ภาณุพงศ์ นักการทูตชำนาญการ