แกลเลอรีภาพถ่าย : Monarch Butterfly, Mexico-Canada Article

แกลเลอรีภาพถ่าย : Monarch Butterfly, Mexico-Canada

 

ผีเสื้อจักรพรรติ (Monarch Butterfly) หน้าหนาวอยู่เม็กซิโก ส่วนหน้าร้อนอยู่แคนาดา โดยผีเสื้อจำนวนมหาศาลจะบินข้ามทวีปไปมาแบบนี้เป็นประจำทุกปี 


ภาพโดย: คุณพงศ์สิน เทพเรืองชัย นักการทูตชำนาญการ