แกลเลอรีภาพถ่าย : Solomon Islands Article

แกลเลอรีภาพถ่าย : Solomon Islands

หมู่เกาะโซโลมอน (Solomon Islands)  ตั้งอยู่ทางตะวันออกของประเทศปาปัวนิวกินี มีพื้นที่ 28,900 ตารางกิโลเมตร เมืองหลวงชื่อ กรุงโฮนีอารา ใช้ภาษาพิดจิน และภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการ สถาปนาความสัมพันธ์กับไทยเมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2529 โดยสถานเอกอัครราชฑูต ณ กรุงแคนเบอร์รา มีเขตอาณาครอบคลุมหมู่เกาะโซโลมอน และสถานเอกอัครราชทูตหมู่เกาะโซโลมอน ณ กรุงแคนเบอร์รามีเขตอาณาครอบคลุมประเทศไทย    

 

ภาพโดย: คุณพัชรสิริ ชลาลัย นักการทูตปฏิบัติการ