แกลเลอรีภาพถ่าย : Grand Central Terminal, USA Article

แกลเลอรีภาพถ่าย : Grand Central Terminal, USA

 

        สถานีรถไฟแกรนด์ เซ็นทรัล (Grand Central Terminal) เป็นสถานีปลายทางที่สำคัญของนครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา มีชานชาลามากถึง 44 ชานชาลา และรางรถไฟ 67 ราง สร้างขึ้นครั้งแรกเมื่อปี 1871 ในชื่อ Grand Central Depot ก่อนจะได้รับการบูรณะตกแต่งด้วยสถาปัตยกรรมแบบ Neoclassic และเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 1913 ปัจจุบัน สถานีรถไฟแกรนด์ เซ็นทรัลรองรับผู้โดยสารและนักท่องเที่ยว 750,000 คนต่อวัน

ภาพโดย: คุณอดิพลิน ภาณุพงศ์ นักการทูตชำนาญการ