แกลเลอรีภาพถ่าย : American Bison, USA Article

แกลเลอรีภาพถ่าย : American Bison, USA

      ควายไบซันอเมริกัน (American Bison) เป็นสัตว์ตระกูลวัวป่า มีถิ่นกำเนิดในทวีปอเมริกาเหนือ เมื่อโตเต็มที่สูงถึง 2 เมตร ตัวยาว 3 เมตร หนักระหว่าง 450-900 กิโลกรัม ควายไบซันเคยถูกล่าอย่างหนักจนเกือบสูญพันธุ์ในช่วงปลายศตวรรษที่ 19 ก่อนที่รัฐบาลสหรัฐฯ จะเร่งอนุรักษ์อย่างจริงจัง จนสามารถเพิ่มจำนวนได้อย่างรวดเร็วและมีอยู่แทบทุกรัฐ เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2016 ได้มีประกาศให้ควายไบซันเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมประจำชาติ (the national mammal) เทียบเท่านกอินทรีหัวขาว (Bald eagle) นกประจำชาติอเมริกา


ภาพโดย: คุณอดิพลิน ภาณุพงศ์ นักการทูตชำนาญการ