แกลเลอรีภาพถ่าย : U.S. Capitol Building, USA Article

แกลเลอรีภาพถ่าย : U.S. Capitol Building, USA

          อาคารรัฐสภาสหรัฐอเมริกา (U.S. Capitol Building) ตั้งอยู่ ณ กรุงวอชิงตัน ดีซี เป็นสถานที่ทำการของสถาบันฝ่ายนิติบัญญัติสูงสุดในระบบการปกครองของสหรัฐอเมริกา เริ่มก่อสร้างเมื่อปี ค.ศ. 1793 ตัวอาคารเป็นสถาปัตยกรรมแบบนีโอคลาสสิกในยุคศตวรรษที่ 19 สร้างด้วยหินอ่อนสีขาว ออกแบบโดยโทมัส วอลเตอร์ ภายในมีการจัดแสดงภาพวาดและรูปปั้นบุคคลสำคัญและเหตุการณ์สำคัญในประวัติศาสตรฺ์ของสหรัฐอเมริกา โดยมีผู้เข้าเยี่ยมชมจากทั่วโลกประมาณ 3-5 ล้านคนต่อปี

ภาพโดย: คุณวิชชุ โสภานะ นักการทูตปฏิบัติการ