แกลเลอรีภาพถ่าย : Hobbiton Movie Set, New Zealand Article

แกลเลอรีภาพถ่าย : Hobbiton Movie Set, New Zealand

 
 
 
Hobbiton Movie Set เป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ไตรภาคเรื่อง The Lord of the Rings และ The Hobbit ตั้งอยู่ที่เมืองมาทามาทา ทางตอนเหนือของประเทศนิวซีแลนด์ ปัจจุบันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมที่ให้ผู้ชมได้สัมผัสบรรยากาศสดชื่นจากภูมิทัศน์สีเขียว โพรงฮอบบิท และโครงสร้างต่าง ๆ ในฉากหมู่บ้านฮอบบิตันของภาพยนตร์ระดับตำนานเรื่องนี้ 
 
ภาพโดย: คุณสุนภา สุวรรณภักดี นักการทูตชำนาญการ