หมวดวัฒนธรรม : ข้อใดคือภาษาที่ใช้มากเป็นอันดับสองในสหรัฐอเมริกา Information

หมวดวัฒนธรรม : ข้อใดคือภาษาที่ใช้มากเป็นอันดับสองในสหรัฐอเมริกา

 

ภาษาที่ใช้มากเป็นอันดับสองในสหรัฐอเมริกา คือ ภาษาสเปน โดยมีผู้ใช้มากถึง 40.5 ล้านคน ซึ่งคิดเป็น 12.4% ของประชากรทั้งหมด ทั้งนี้ นักเรียนอเมริกันนิยมเรียนภาษาสเปนเป็นภาษาที่สอง และยังมีผู้อพยพจากประเทศลาตินอเมริกาที่พูดภาษาสเปนในสหรัฐฯ เป็นจำนวนมากอีกด้วย ในขณะที่ภาษาอังกฤษมีผู้ใช้มากถึง 229.7 ล้านคน หรือกว่า 80% ของประเทศ