หมวดวัฒนธรรม : ชนพื้นเมืองใดไม่ได้มีถิ่นฐานอยู่ในประเทศเม็กซิโก Information

หมวดวัฒนธรรม : ชนพื้นเมืองใดไม่ได้มีถิ่นฐานอยู่ในประเทศเม็กซิโก

 

 

ชาวอินคาไม่ได้มีถิ่นฐานอยู่ในประเทศเม็กซิโก แต่ขยายอาณาเขตการปกครองส่วนใหญ่อยู่ทางตะวันตกของทวีปอเมริกาใต้ เช่น บริเวณประเทศเปรู และเอกวาดอร์ในปัจจุบัน โดยมีมาชูปิกชู (Machu Picchu) เป็นซากอารยธรรมโบราณสำคัญที่แสดงถึงความรุ่งเรืองของอารยธรรมอินคา