หมวดสัตว์/พืช/สิ่งแวดล้อม : พืชชนิดใดไม่ได้มีต้นกำเนิดมาจากลาตินอเมริกา Information

หมวดสัตว์/พืช/สิ่งแวดล้อม : พืชชนิดใดไม่ได้มีต้นกำเนิดมาจากลาตินอเมริกา

 

 

อ้อยไม่ได้มีต้นกำเนิดจากลาตินอเมริกาแต่มาจากเขตร้อนของทวีปเอเชีย โดยหลังจากที่คริสโตเฟอร์ โคลัมบัสค้นพบทวีปอเมริกาเมื่อปี ค.ศ 1492 ได้เกิดการแลกเปลี่ยน เคลื่อนย้ายพืชและสัตว์ระหว่างซีกโลกตะวันออก (โลกเก่า) และตะวันตก (โลกใหม่) ทำให้พืชที่แต่เดิมไม่ได้มีอยู่ในทวีปอเมริกา เช่น อ้อย กล้วย ข้าว เจริญเติบโตในภูมิภาคนี้ ส่วนพืชที่เดิมไม่มีในโลกเก่าแต่มาจากโลกใหม่ เช่น ข้าวโพด พริก มะเขือเทศ มันฝรั่ง