หมวดสัตว์/พืช/สิ่งแวดล้อม : ข้อใดเป็นสัตว์ประจำชาติของประเทศนิวซีแลนด์ Information

หมวดสัตว์/พืช/สิ่งแวดล้อม : ข้อใดเป็นสัตว์ประจำชาติของประเทศนิวซีแลนด์

 

 

นกกีวี เป็นสัตว์ประจำชาติของนิวซีแลนด์ เป็นนกขนาดเล็กที่บินไม่ได้ มีขนเส้นใหญ่คล้ายเม่น พบในประเทศนิวซีแลนด์เท่านั้น นกกีวีเป็นสัญลักษณ์ของประเทศนิวซีแลนด์ตั้งแต่ช่วงสงครามโลกครั้งที่ 1 และชาวนิวซีแลนด์บ้างก็เรียกขานตัวเองในชื่อ “ชาวกีวี” สืบมาจนถึงปัจจุบัน