หมวดสัตว์/พืช/สิ่งแวดล้อม : สุนัขพันธุ์ใดมีต้นกำเนิดมาจากเม็กซิโก Information

หมวดสัตว์/พืช/สิ่งแวดล้อม : สุนัขพันธุ์ใดมีต้นกำเนิดมาจากเม็กซิโก

 

 

สุนัขพันธุ์ชีวาวา เป็นสุนัขขนาดเล็กที่สุดในโลก มีต้นกำเนิดจากประเทศเม็กซิโก สันนิษฐานกันว่าชีวาวาสืบสายพันธุ์มาจากสุนัขพันธุ์เตชีชี (Techichi) ที่ชาวโตลเต็ก (Toltec) นิยมเลี้ยงกันเมื่อหลายพันปีก่อน โดยชาวโตลเต็กเป็นชนเผ่าที่พูดภาษานาวาตล์ (Nahault) อาศัยอยู่บริเวณประเทศเม็กซิโกตอนกลางในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 10-12