หมวดอื่น ๆ : ประเทศใดในลาตินอเมริกาที่ไม่มีพื้นที่ติดทะเล Information

หมวดอื่น ๆ : ประเทศใดในลาตินอเมริกาที่ไม่มีพื้นที่ติดทะเล

 

   

 โบลิเวียเป็นประเทศในทวีปอเมริกาใต้ที่ไม่มีทางออกสู่ทะเล เดิมโบลิเวียเคยมีพื้นที่ติดทะเลแต่เสียดินแดนบางส่วนนี้ให้แก่ชิลีในสงครามมหาสมุทรแปซิฟิก (ค.ศ. 1879 - 1884) ปัจจุบัน มีการกำหนดให้วันที่ 23 มีนาคมของทุกปีเป็นวัน Día del Mar หรือวันรำลึกการสูญเสียดินแดนส่วนที่ติดทะเล